Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

ανέκδοτα : οι Κανέτ και οι Κρεμέτ

Ποντιακά Φύλλα - ψηφιακό αρχείο ΕΠΜ
Κανέτ = από τον Κάνι δηλ. την Αργυρούπολη (*)
Κρεμέτ = οι Κρωμέτες

Κάν (το).
Η αρχαία ονομασία της Αργυρουπόλεως διασωθείσα μέχρις ημών υπό περιοίκων (όρα λ. Αργυρούπολις). Ήτο άλλοτε επισκοπή υπό τον Τραπεζούντος και άλλοτε ανεξάρτητος και προβεβιβάσθη εις αρχιεπισκοπήν επί Χαλδίας Συλβέστρου του Α'. Ελέγετο και Ζάχλα και ήτο πατρίς του τιμαριωτικού οίκου των Ζανηχητών.
(Γ. Κανδηλάπτου - Κάνεως, γεωγραφικόν & ιστορικόν λεξικόν)

Δεν υπάρχουν σχόλια: