Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

σκιαγραφία της πόλεως Μεταλλείο Ακ - Ντάγ

➤ άρθρο του Προδρ. Γ. Παπαδόπουλου από τα Ποντιακά Φύλλα, έτος 1937, τεύχος 17-18

από το βιβλίο του Γ.Θ. Κανδηλάπτη, "γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν"

Δεν υπάρχουν σχόλια: