Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

έρημες χώρες - νεκρές πολιτείες

➤ βιβλιοπαρουσίαση


    • έρημες χώρες - νεκρές πολιτείες
    • Α. Γ. Σκουλούδης
    • εκδ. Αφοί Κυριακίδη – Θεσσαλονίκη 1987


➤ μέσα σε 47 σελίδες, ο συγγραφέας καταγράφει με συγκλονιστικό τρόπο, τους διωγμούς και την γενοκτονία που υπέστη ο μαρτυρικός Πόντος κατά την πρώτη περίοδο,
➤ τον μήνα Απρίλιο του 1919, μαζί με μία αποστολή από την Κωνσταντινούπολη, επισκέπτονται τις πόλεις Σινώπη, Σαμψούντα, Κερασούντα  και Τραπεζούντα και καταγράφει ...


➤ τέλος, στην σελίδα 14 υπάρχει η παρακάτω αναφορά : ... φεύγων δια τον Πόντον εφανταζόμην ότι απομακρύνομαι από την Ελλάδα. Εν τούτοις εδώ βλέπω ότι θα ηδυνάμην να είπω "έρχομαι προς την Ελλάδαν"

Δεν υπάρχουν σχόλια: