Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

έρημες χώρες - νεκρές πολιτείες

"... φεύγων δια τον Πόντον εφανταζόμην ότι απομακρύνομαι από την Ελλάδα. Εν τούτοις εδώ βλέπω ότι θα ηδυνάμην να είπω "έρχομαι προς την Ελλάδαν"

έρημες χώρες - νεκρές πολιτείες / συγγραφέας : Α. Γ. Σκουλούδης / εκδ. Αφοί Κυριακίδη / Θεσσαλονίκη 1987
➤ μέσα σε 47 σελίδες, ο συγγραφέας καταγράφει με συγκλονιστικό τρόπο, τους διωγμούς και την γενοκτονία που υπέστη ο μαρτυρικός Πόντος κατά την πρώτη περίοδο
➤ τον μήνα Απρίλιο του 1919, μαζί με μία αποστολή από την Κωνσταντινούπολη, επισκέπτονται τις πόλεις Σινώπη, Σαμψούντα, Κερασούντα, Τραπεζούντα και καταγράφει...➤ τέλος, στην σελίδα 14 υπάρχει η παρακάτω αναφορά : ... φεύγων δια τον Πόντον εφανταζόμην ότι απομακρύνομαι από την Ελλάδα. Εν τούτοις εδώ βλέπω ότι θα ηδυνάμην να είπω "έρχομαι προς την Ελλάδαν"

(πρώτη δημοσίευση Ιανουάριος 2015)

Δεν υπάρχουν σχόλια: